Studieretning 8

Grundforløb
Dansk A
Historie A
Engelsk B
Idræt C
Samfundsfag C
Matematik C
Fysik C
Naturvidenskabeligt forløb
Almen sprogforståelse
Almen studieforberedelse
2. semester
Dansk A
Historie A
Engelsk A
Idræt C
2. fremmedsprog som valgt i grundforløbet
Samme kunstneriske fag som i grundforløbet
Samfundsfag A
Matematik B
Fysik C
Almen studieforberedelse
3. og 4. semester
Dansk A
Historie A
Engelsk A
Idræt C
2. fremmedsprog som valgt i grundforløbet
Samme kunstneriske fag som i grundforløbet på B niveau
Samfundsfag A
Matematik B
Naturgeografi C
Biologi C
Almen studieforberedelse
5. og 6. semester
Dansk A
Historie A
Idræt C
Samfundsfag A
Oldtidskundskab C
Religion C
Almen studieforberedelse