40, 50, 60, 65 og 70 års jubilarer

ARRANGEMENT FOR JUBILARER 2023

Hjørring Gymnasium vil i efteråret 2023 gerne se alle vores jubilarer til en hyggelige sammenkomst.

Vi vil gerne invitere skoleårets jubilarer (2022/2023) til et arrangement fredag den 8. september 2023.

Program for dagen:

Kl. 10.00 – 12.00    Undervisning
Har du lyst til at høre om/opleve gymnasieundervisningen i dag eller måske fortælle eleverne om din egen gymnasietid, så meld dig til 2 lektioner, og skriv gerne hvilke fag du finder interessante til mail: ep@hj-gym.dk  

Kl. 12.15 - 12.30     Velkommen
Kl. 12.30 - 13.30     Frokost  
Kl. 13.30 - 14.30     Foredrag ved rektor Elsebeth Austin og en af vores tidligere lektorer
Kl. 14.30 - 15.30     Rundvisning
Kl. 15.30 - 15.45     Tak for i dag


Hvis du er 40-, 50-, 60- eller 65-års jubilar i skoleåret 2022/2023 håber vi, at du og din klasse har tid og lyst til at komme.
Skulle der være jubilarer, som kan fejre 70-års jubilæum, er de naturligvis også meget velkomne.

Sidste frist for tilmelding er onsdag den 23. august 2023. 

Du kan tilmelde dig til sekretær Else Poulsen på telefon 98922433 eller på mail ep@hj-gym.dk
Hvis du ønsker at være din klasses kontaktperson, så giv os besked om klasse/årgang, din mail og telefonnummer. Ligeledes til mail: ep@hj-gym.dk

 

Kontaktpersoner Jubilarer 2023

Her vil kontaktpersoner for de forskellige klasser blive listet

40 års jubilarer

Kontaktperson for 3x, 1983

Mette Steen Sørensen Plug
Mail: mette.steen.plug@hjoerring.dk

Kontaktperson for 3ø, 1983

Michael Rene Jensen
Mail: michael.jensen@hjoerring.dk

Kontaktperson for 3v, 1983

Dorthe Brander Pedersen
Mail: dorthe.branderpedersen@gmail.com

 

50 års jubilarer

Kontaktperson for 3u, 1973
Lene Grundtvig Jensen
mobil: 25218228
Mail: Lenegrundtvigjensen@gmail.com

Kontaktperson for 3mv, 1973
Erik Bertelsen
Mail: erikstokholmbertelsen(at)gmail.com  (at: @)

Kontaktperson for 3mx, 1973
Poul Rosdahl Jensen
Mobil: 20357497
Mail: poul.rosdahl.jensen@gmail.com

 
60 års jubilarer

Kontaktperson for 3ma, 1963
Jens Dybro Sørensen
Mail: dybros@gmail.com