40, 50, 60, 65 og 70 års jubilarer 2020

Usikkerhed om situationen ved vores dimission og jubilarfestlighederne

Grundet Covid19 har vi desværre ikke mulighed for at vide om vi i år kan modtage vores jubilarer på dimissionsdagen, som vi plejer. Vi håber inderligt at det kan lade sig gøre, men vi må afvente og høre hvad der bliver meldt ud fra myndighedernes side.

Sidste år måtte vi desværre undvære besøg fra vores jubilarer , men vi håber at det kan lade sig gøre i en eller anden form at tage imod jer i år, men vi afventer og ser hvordan tingene udvikler sig,
Kig ind på siden igen i april og så håber vi at kunne melde klart ud.

 

HJØRRING GYMNASIUM STX & HF vil gerne se sine jubilarer fredag den 26. juni kl. 11.00 i festsalen, når der er dimission.

Efter dimissionen er skolen vært ved en uformel sammenkomst samt rundvisning på skolen. Arrangementet slutter cirka kl. 13.15. Ønsker man ikke at deltage i dimissionen i festsalen, kan vi oplyse at denne slutter kl. 12.15.
Der vil være plads til alle og reserveret plads til 50, 60, 65 og 70 års jubilarerne. Hvis der er en kontaktperson fra klassen vil vi gerne placere navn og mail på hjemmesiden.

Tilmelding, gerne klassevis, senest 12. juni 2020 til bibliotekar Bo Vandkjær Rasmussen ra@hj-gym.dk

Du kan tilmelde dig som kontaktperson enten ved at skrive, ringe eller sende en mail.

 

Ved tilmelding, husk at oplyse din årgang og klasse.

HJØRRING GYMNASIUM STX & HF
Skolevangen 25,
9800 Hjørring.

Tlf. 98 92 24 33

 

Kontaktpersoner 2021

40 års jubilarer

50 års jubilarer

 

 

60 års jubilarer

65 års jubilarer

70 års jubilarer