40, 50, 60, 65 og 70 års jubilarer 2020

AFLYSNING!

Vi er desværre nødsaget til, pga af omstændighederne med covid19, at aflyse jubilarfestligheden ved dimissionen den 26. juni. Vi er frygtelig kede af at det er kommet hertil, men vi kan desværre ikke forsvare at gennemføre arrangementet under de nuværende omstændigheder. Såfremt tingene er ændret efter sommerferien, vil vi forsøge at lave et andet jubilararrangement og vi håber at hvis dette lykkes at I så vil støtte op om det og komme en tur og se jeres gamle gymnasium.

 

HJØRRING GYMNASIUM STX & HF vil gerne se sine jubilarer fredag den 26. juni kl. 11.00 i festsalen, når der er dimission.

Efter dimissionen er skolen vært ved en uformel sammenkomst samt rundvisning på skolen. Arrangementet slutter cirka kl. 13.15. Ønsker man ikke at deltage i dimissionen i festsalen, kan vi oplyse at denne slutter kl. 12.15.
Der vil være plads til alle og reserveret plads til 50, 60, 65 og 70 års jubilarerne. Hvis der er en kontaktperson fra klassen vil vi gerne placere navn og mail på hjemmesiden.

Tilmelding, gerne klassevis, senest 12. juni 2020 til bibliotekar Bo Vandkjær Rasmussen ra@hj-gym.dk

Du kan tilmelde dig som kontaktperson enten ved at skrive, ringe eller sende en mail.

 

Ved tilmelding, husk at oplyse din årgang og klasse.

HJØRRING GYMNASIUM STX & HF
Skolevangen 25,
9800 Hjørring.

Tlf. 98 92 24 33

 

Kontaktpersoner 2020

40 års jubilarer

 

50 års jubilarer

kontaktperson for 3 MY 1970

Jørgen Litske Petersen
Mail: jorgen.litske@hotmail.com

kontaktperson for 3MX 1970

Ingerlise Thaarup
Mail: thaarupingerlise@gmail.com

 

KONTAKTPERSON FOR 3SA 1970

Jørgen Holmen
Mail: jholmen@outlook.dk

 

60 års jubilarer

Kontaktperson for 3MB 1960

Bodil Lykke
Mail: lykke.bodil@gmail.com

 

65 års jubilarer

70 års jubilarer