LEKSIKON

A


Adgangskrav til videregående uddannelser (Adgangskortet)

Administration

Adobe Reader

Airtame

Ansøgning

Arbejdsmiljøudvalg (AMU)

Arbejdsmiljøudvalg opgaver (AMO)

Almen studieforberedelse (ressourcerum)

 

B


Bestyrelse

Bestyrelsens opgaver

Bibliotek

Billedgalleri

Brobygning

Bus og togkort

 

C


Censor

Cookie håndtering

 

D


Download programmer

DPO kontakt

 

E


Egenbetaling

Eksamen

Ekstern rådgivning

Elektroniske opgaver

Elevråd

Elevtid HF

Elevtid STX

Evalueringer af kvalitet

Evalueringsstrategi for Hjørring Gymnasium 

 

F


Fagpakker 2018 og 2019

Fagpakker 2017

Fastholdelsesstrategi

Ferieplan

Fraværsprocedure

Fraværstal

Frivillige aktiviteter

Fuldførelsesprocenter

 

G


Gårdboen

Grundforløbsevaluering

Gymnasieforløbsevaluering

 

H


HF fagpakker 2018

HF fagpakker 2017

HF tidligere eksamensopgaver

HF

Handleplan for rusmidler

 

I


IT orientering til kommende elever

IT regler

Individuel kompetencevurdering

Indsatsområder (strategiplan)

Indsæt penge på printkonto, elever

Introduktionskursus

Internationalt samarbejde

 

J


Jubilarer

 

K


Kantine

Karakterer for skolens elever

Kommende elev

Kontorets åbningstider

Kvalitetssikringssystem

Kørselsvejledning

 

L


Ledelse

Legater

Lektionsfordeling HF

Lektionsfordeling STX

Litteratursøgning

Læreplaner / Uddannelsesmål

Lærere

Læsevejledning

 

M


Maple 2018 (Kræver  logon)

Mission og Vision

Matematikvejledning

Skolen tilbyder matematikvejledning for elever, der har svært ved matematik

 

N


Netprøver.dk

Nøgletal

 

O


Optagelseskrav

Optagelsesprøve

Ordblindhed

Ordbøger

Organisationsdiagram

Overgangsfrekvens

Oversigt lærere og elever

 

P


Personalepolitikker

Pjece for skoleåret 2017 - 2018

Print vejledning

Printservices (EVERYONE Print)

Psykolog

Pædagogisk udvikling

Pædagogiske principper

 

R


Regler om studierejser og ekskursioner

Ressourcerum STX

Resultatlønskontrakt

 

S


SMS Skema

STX studieretninger 2019

STX studieretninger 2018

STX Studieretninger 2017

STX Studieretninger 2013 - 2016

STX

SU

Samarbejdsudvalg (SU)

Samarbejdsudvalgs opgaver (SU)

Service og rengøring

Skolefest

Skriftlige terminsprøver og eksamen

Socialt liv

Sorgberedskab

Strategiplan

Studie- og ordensregler

Studiecafé

Studieplaner

Studieplaner HF

Større skriftlige opgaver, STX (DHO, SRO, SRP)

Studievalg Nordjylland

Større skriftlig opgave, HF (SSO)

 

T


THULE

Talblindhed

Talentaktiviteter

Team Danmark

Terminsprøver og eksamen

Terminsprøver

Tidligere elever

Trådløst netværk

 

U


UV-miljø undersøgelse 2013

Uddannelse

Uddannelsesbekendtgørelser

Undervisningsforsøgsevalueringer 

Undervisningsmiljøundersøgelse 

 

V


Vedtægter Hjørring Gymnasium

Video vejledninger

Video

Værdigrundlag: Mission og vision

 

Å


Åbent hus

Årsprøver