LEKSIKON

A


Adgangskrav til videregående uddannelser (Adgangskortet)

Administration

Adobe Reader

Airtame

Ansvarlig DPO kontakt

Arbejdsmiljøudvalg (AMU)

Arbejdsmiljøudvalg opgaver (AMO)

 

B


Beredskabsplan

Bestyrelse

Bestyrelsens opgaver

Bibliotek

Billedgalleri

Bogdepot

Brobygning

Bus og togkort

 

C


Censor

Cookie håndtering

 

D


Download programmer

DPO kontakt

Digital krænkelser, handleplan

GDPR

 

E


Egenbetaling

Eksamen

Ekstern rådgivning

Elektroniske opgaver (Ressourcerum for STX og HF, kræver login)

Elevmentor

Elevråd

Evalueringer af kvalitet

Evalueringsstrategi for Hjørring Gymnasium 

 

F


Fagpakker HF

Fastholdelsesstrategi

Ferieplan

Fordybelsestid HF

Fordybelsestid STX

Fraværsprocedure

Fraværstal

Frivillige aktiviteter

Fuldførelsesprocenter

 

G


Gårdboen

Grundforløbsevaluering

Gymnasieforløbsevaluering

 

H


HF Brochure 2022

HF fagpakker

HF

Handleplan for rusmidler

 

I


IT orientering til kommende elever

IT regler

Individuel kompetencevurdering

Indsatsområder (strategiplan)

Indsæt penge på printkonto, elever

Introduktionskursus

Internationalt samarbejde

 

J


Jubilarer

 

K


Kantine

Karakterer for skolens elever

Kommende elev

Kontorets åbningstider

Kvalitetssikringssystem

Kørselsvejledning

 

L


Ledelse

Legater

Lektionsfordeling HF

Lektionsfordeling STX

Litteratursøgning

Læreplaner / Uddannelsesmål

Lærere

Læsevejledning

 

M


Maple 2020 (Kræver  logon)

Mission og Vision

Matematikvejledning

Skolen tilbyder matematikvejledning for elever, der har svært ved matematik

 

N


Naturvidenskabskoordinator, Casper Szast

Netprøver.dk

Nøgletal

 

O


Optagelseskrav

Optagelsesprøve 2023

Ordblindhed

Ordbøger

Organisationsdiagram

Overgangsfrekvens

Oversigt lærere

 

P


Personalepolitikker & GDPR

Printix (nyt printsystem )

Print vejledning

Printservices (EVERYONE Print)

Psykolog

Pædagogisk udvikling

Pædagogiske principper

 

R


Regler for studierejser og flerdags-ekskursioner

Resultatlønskontrakt

 

S


STX Brochure 2022

SMS Skema

STX Studieretninger 2021

STX studieretninger 2020

STX studieretninger 2019

STX

SU

Samarbejdsudvalg (SU)

Samarbejdsudvalgs opgaver (SU)

Service og rengøring

Skolefest

Skriftlige terminsprøver og eksamen

Socialt liv

Sorgberedskab

Strategiplan

Strategi for naturvidenskab og matematik

Studie- og ordensregler

Studiecafé

Studieplaner

Studieplaner HF

Større skriftlige opgaver, STX (DHO, SRO, SRP)

Større skriftlige opgaver, HF (1. HF - historieopgaven, 2. HF - LSO, 2. HF - SSO)

Støtteperson

Studievalg Nordjylland

SPS - Elevmentor

 

T


THULE

Talblindhed

Talentaktiviteter

Team Danmark

Terminsprøver og eksamen

Terminsprøver

Tidligere elever

Trådløst netværk

 

U


UV-miljø undersøgelse 2013

Uddannelse

Uddannelsesbekendtgørelser

Undervisningsforsøgsevalueringer 

Undervisningsmiljøundersøgelse 

 

V


Vedtægter Hjørring Gymnasium

Video vejledninger, IT

Video

Værdigrundlag: Mission og vision

 

Å


Åbent Hus

Årsprøver