ELEVMENTOR

 

personale-Nanna Schaltz Andersen.jpg

ELEVMENTOR/STØTTEPERSON NANNA SCHALTZ ANDERSEN (NSA)


Telefon: 22 68 88 63
Mail: NSA@hj-gym.dk

Hvad kan mentorstøtten bestå af?

  • Støtte mentee ift. trivsel på og fastholdelse af uddannelsen
  • Støtte mentee med at skabe struktur og overblik
  • Støtte mentee i at begå sig socialt
  • Støtte mentee i svære private omstændigheder der har indflydelse på studiet
  • Støtte mentee i at arbejde med egne sårbarheder på en måde der er progressiv, udviklende og på sigt selvstændig

Du kan få tilknyttet en mentor, hvis du opfylder behovet for Specialpædagogisk støtte (SPS). Læs mere herom på www.spsu.dk