Ledelse

 

AU.jpg

REKTOR ELSEBETH GABEL AUSTIN (AU)

Hovedområder: Overordnet ansvar for pædagogik, personale, økonomi og administration

 • Sekretær for skolens bestyrelse
 • Eksterne samarbejdspartnere
 • Ansættelse og afskedigelser
 • Klagesager
 • Elevsager (fx snyd og bortvisning)
 • Udbud og oprettelse af studieretninger, valgfag mm.
 • Løn- og tjenestetidsforhandlinger
 • Budget og regnskab, inkl. årsrapport
 • Personaleledelse/-sager, MU-samtaler og GRU-samtaler
 • Udviklingsprojekter
 • Elevrådskontakt

Telefon nr.: 99 23 45 00 / Mobil: 40 85 98 90
Mail: au@hj-gym.dk

LH.jpg

VICEREKTOR LARS HØGH (LH)

Hovedområder: Arbejds- og undervisningsmiljø, bygninger, økonomi, inventar og udstyr

 • Rektors stedfortræder
 • Personaleledelse/ -sager i samarbejde med rektor
 • Økonomi i samarbejde med rektor
 • DPO kontaktperson
 • Arbejdsmiljøleder, formand for arbejdsmiljøudvalget, herunder planlægning og afvikling af arbejdspladsvurdering og undervisningsmiljøundersøgelser
 • Bygninger og inventar, herunder nybyggeri, vedligeholdelse af bygninger og lokaler
  i samarbejde med pedellen, kontakt til teknikere, håndværkere og leverandører
 • Formand for bygningsudvalget, samarbejde med faggrupper om renovering og
  indretning af lokaler
 • Tilsyn med pedelopgaver
 • Afholdelse af MU-samtaler og GRU-samtaler

Telefon nr.: 99 23 45 01 / Mobil: 28 10 04 87
Mail: lh@hj-gym.dk

RE.jpg

UDDANNELSESCHEF RIKKE SOMMER ERIKSEN (RE)

Hovedområder: HF, hold- og opgaveplanlægning, løn og efteruddannelse

 • Hold- og opgaveplanlægning
 • Holdoprettelse og valghold
 • Lektionsfordeling og fordybelsestid
 • Afholdelse af MU-samtaler samt faggruppesamtaler
 • Kurser/efteruddannelse
 • Lærerløn, herunder timeregnskab og ferieregnskab
 • Ferieplan
 • Hf: overordnet planlægning
 • Planlægning af SSO, LSO og historieopgaven for hf
 • Projekt- og praktikforløb for hf
 • Lectio, herunder skemaændringer

 

Telefon nr.: 99 23 45 04 / Mobil:  42 80 07 01
Mail: re@hj-gym.dk

VI.jpg

UDDANNELSESCHEF VIBE SKIBDAL SCHMIDT (VI)

Hovedområder: Eksamen, stx og brobygning.

 • Eksamen (herunder behandling af ansøgninger om dispensationer i forh.
  til vilkår ved prøver)
 • Karakterer
 • Stx: øvrigt
 • Overordnet koordination af NV
 • Studierejser og ekskursioner
 • Afholdelse af MU-samtaler
 • Studiecafé
 • Lectio, herunder skemaændringer
 • Team-Danmark elever
 • Brobygning til folkeskoler, optagelsesprøver og kontakt til UU

Telefon nr.: 99 23 45 02 / Mobil: 22 57 89 80
Mail: vi@hj-gym.dk

TK.jpg

UDDANNELSESCHEF THOMAS KAPTAIN (TK)

Hovedområder: Stx, time- og fagfordeling

 • Time- og fagfordeling
 • Planlægning af SRP, SRO og dansk-historieopgaven
 • Stx: øvrigt
 • Årsplan
 • Skolefest
 • Introforløb for nye elever
 • Introduktion til nye lærere
 • Afholdelse af MU-samtaler
 • Pædagogisk udvalg
 • Kontakt til Studievalg Nord
 • Sikkerhedsudvalg (rep. for udd.chef-gruppen)
 • Lectio, herunder skemaændringer
Telefon nr.: 99 23 45 03 / Mobil: 61 71 04 08
Mail: tk@hj-gym.dk