Retsassessor Atke Bentsen og hustru Margit Bentsens fond

Retsassessor Atke Bentsen og hustru Margit Bentsens fond til støtte af fagligt dygtige elever på Hjørring Gymnasium og HF.

Ved Hjørring Gymnasium og HF er indstiftet et legat, som kan søges af fagligt dygtige elever i afgangsklasserne. Legatet uddeles en gang om året i forbindelse med dimissionen og ansøgningsfristen udmeldes i maj måned. Uddeling finder sted i juni.
Legatbestyrelsen, der består af to bestyrelsesmedlemmer samt skolens rektor, har i overensstemmelse med legatets bestemmelser udformet nedenstående elevprofil som retningslinjer for udvælgelse af ansøgere.

Elevprofil
  • Fagligt og kunstnerisk talent
  • Socialt og praktisk talent
  • Ambassadør for skolen
  • Innovativ

 

Lærerindstilling

 

Afgangsklassernes lærerteam eller en faglærer kan opfordre en elev til at søge, og der skrives en indstilling, som skal vedhæftes ansøgningen.


Udvælgelse af legatmodtagere

Legatbestyrelsen beslutter på møde medio juni, hvilke elever, der får legatet. Mindst 1 afgangselev fra hf og 1 afgangselev fra stx modtager hvert år en legatportion.

 

Vurderingen foretages på basis af:
  • lærerindstilling
  • karakterer
  • elevens egen ansøgning
Uddeling

Legaterne bliver overrakt ved dimissionen og navnene på legatmodtagerne offentliggøres i Nordjyske Stiftstidende samt på skolens hjemmeside.

Link til ansøgning

 
Legatbestyrelsen
Nils-Georg Lundberg, bestyrelsesformand for legatet
Elsebeth Gabel Austin, rektor
Thomas Nielsen, bestyrelsesmedlem
 
Legatmodtagere 2023
Legatet fra Retsassessor Akte Bentsen og hustru Margit Bentsen, blev uddelt ved årets dimission. Efter ægteparrets forskrifter uddeles legatportioner til fagligt dygtige elever på Hjørring Gymnasium STX/HF og blev i år givet til:
 

Ida Galsøe, 3a             
Gustav Østergaard, 3b        
Holger Hegelund Krogh Andersen, 3b    
Mathias Folsted, 3b        
Oliver Johansen, 3x