Retsassessor Atke Bentsen og hustru Margit Bentsens fond

Retsassessor Atke Bentsen og hustru Margit Bentsens fond
til støtte af fagligt dygtige elever på Hjørring Gymnasium og Hf-kursus

Ved Hjørring Gymnasium og Hf-kursus er indstiftet et legat, som kan søges af fagligt dygtige elever i afgangsklasserne. Legatet uddeles en gang om året i forbindelse med dimissionen og ansøgningsfristen udmeldes i maj måned. Uddeling finder sted i juni.

Legatbestyrelsen, der består af to bestyrelsesmedlemmer samt skolens rektor, har i overensstemmelse med legatets bestemmelser udformet nedenstående elevprofil som retningslinjer for udvælgelse af ansøgere.

Elevprofil: elever, som opfylder et eller flere af nedenstående kriterier (ikke i prioriteret rækkefølge) kan søge legatet. Elever, der har:

 • særligt fagligt talent
 • særligt kunstnerisk talent
 • været skolens ambassadør i aktiviteter uden for skolen
 • sociale egenskaber, der har bidraget til en god trivsel på skolen
 • engagement i skolens udvalg og Elevrådet
 • bidraget særligt til at fremme skolens vision og mission
 • opnået gode faglige resultater
 • ydet en ekstraordinær indsats i forbindelse med praktiske opgaver på skolen
 • været drivkraft i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter

Bekendtgørelse af legatets ansøgningsfrist
Afgangselever informeres om legatet på Lectio og ved opslag.

Elevansøgning for uddeling i 2017
Elever, som af en lærer er blevet opfordret til at søge eller som i øvrigt mener, at kunne komme matche elevprofilen, skal sende en ansøgning (særlig blanket) til skolens kontor, att.: Lone Sørensen, 15. juni 2017.
Ansøgningen skal foruden ansøgers personlige data indeholde en motivation for at søge legatet og oplysning om de punkter fra elevprofilen, der opfyldes.

Lærerindstilling
Afgangsklassernes lærerteam eller en faglærer kan opfordre en elev til at søge, og der skrives en indstilling, som afleveres på kontoret til skolesekretær Lone Sørensen.

Udvælgelse af legatmodtagere
Legatbestyrelsen beslutter på møde medio juni, hvilke elever der får legatet. Mindst 1 afgangselev fra hf og 1 afgangselev fra stx modtager hvert år en legatportion.

Vurderingen foretages på basis af:

 • lærerindstilling
 • karakterer (Print fra Lectio tidligst efter d. 16. maj 2017)
 • elevens egen ansøgning

Uddeling
Legaterne bliver overrakt ved dimissionen og navnene på legatmodtagerne offentliggøres i Nordjyske Stiftstidende samt på skolens hjemmeside.

Hent ansøgningsskema til Atke Bentsen og hustru Margit Bentsens fond her...

 
Legatbestyrelsen
Nils-Georg Lundberg, bestyrelsesformand for legatet
Elsebeth Gabel Austin, rektor
 
legatmodtagere 2017

Legatet fra Retsassessor Akte Bentsen og hustru Margit Bentsen, blev uddelt ved årets dimission. Efter ægteparrets forskrifter uddeles legatportioner til fagligt dygtige elever på Hjørring Gymnasium og Hf-kursus og blev i år givet til:
3k Matilde Harpsø
2p Kamilla Maria Jakobsen
3b Emma Højrup Gustafsson

 

LegatModtager2016.jpg
2p Johanna K. Svendsen
Tidligere legatmodtagere

Legatmodtagere 2016

Legatet fra Retsassessor Akte Bentsen og hustru Margit Bentsen, blev uddelt ved årets dimission. Efter ægteparrets forskrifter uddeles legatportioner til fagligt dygtige elever på Hjørring Gymnasium og Hf-kursus og blev i år givet til:
3u Søren Bast Ketilsson
3w Freja Rimmen Noe
3b Rune Nis Klenø
2p Johanna Kvist Svendsen
 
 
 
 

 

LegatModtager2015Rune-2r-04069.jpg
2r Rune R. B. Eskildsen

Legatmodtagere 2015

Legatet fra Retsassessor Akte Bentsen og hustru Margit Bentsen, blev uddelt ved årets dimission. Efter ægteparrets forskrifter uddeles legatportioner til fagligt dygtige elever på Hjørring Gymnasium og Hf-kursus og blev i år givet til:
2q Nicklas Gjedsig Larsen
2r Rune Rugholt Borrefjæll Eskildsen
3a Haldis Minna Tapper
3b Ida Hjorth Winther
3u Katrine Mariegaard Jakobsen

 

 

 

Legat modtagere 2014

LegatModtager2014.jpg
3w Jacob Mohr Jensen

Legatet fra Retsassessor Akte Bentsen og hustru Margit Bentsen, blev uddelt ved årets dimission. Efter ægteparrets forskrifter uddeles legatportioner til fagligt dygtige elever på Hjørring Gymnasium og Hf-kursus og blev i år givet til:
3w Jacob Mohr Jensen
3b Alberthe Ritchie Green
3c Ditte Marie Thomsen
3a Emma Abrahamsen Højrupvej
2p Nicklas Lynggaard Jensen