Studievejledning

Alle klasser har fast tilknyttet en studievejleder. Du kan træffe os dagligt på gymnasiet, hvor vi er parate til at give dig råd og vejledning i forbindelse med din gennemførelse af HF eller STX. Vi vil med andre ord forsøge at hjælpe dig med at komme igennem med størst muligt fagligt og personligt udbytte.

Du vil møde os adskillige gange i løbet af dine tre år på skolen. Alle klasser er fast tilknyttet en af os, og vi har alle ugentlige træffetider, hvor du kan komme forbi til en personlig snak. Kig på www.lectio.dk for at se, hvornår du kan træffe os. Allerede fra midten af september og frem til november vil vi indbyde alle nye elever til en samtale om overgangen fra folkeskole til gymnasium. Vi ved, at det for mange kan være et stort spring at tage, og derfor snakker vi din situation grundigt igennem og giver dig gode råd til, hvordan du bedst klarer dig igennem.

Ved siden af den individuelle samtale kommer din klasses vejleder også ind i klassen en række gange i forløbet af gymnasietiden. Allerede kort efter din start i 1.

 

personale-Anne Fonnesbech.jpg

STUDIEVEJLEDER ANNE FONNESBECH (AF)


Studievejleder for: Se i lectio

E-mail: af@hj-gym.dk

Studievejlederen kan kontaktes via studievejledningen på telefon nr.: 40 47 49 19
mandag - torsdag mellem kl. 07.30 -15.00
fredag mellem kl. 07.30 - 14.00

personale-Mette Frølich Hyllested.jpg

STUDIEVEJLEDER METTE FRØLICH HYLLESTED (MH)

Studievejleder for: Se i lectio

E-mail: mh@hj-gym.dk

Studievejlederen kan kontaktes via studievejledningen på telefon nr.: 40 47 49 19
mandag - torsdag mellem kl. 07.30 -15.00
fredag mellem kl. 07.30 - 14.00

personale-Kristian Bank Møller.jpg

STUDIEVEJLEDER KRISTIAN BANK MØLLER (KBM)

Studievejleder for: Se i lectio

E-mail: kbm@hj-gym.dk

Studievejlederen kan kontaktes via studievejledningen på telefon nr.: 40 47 49 19
mandag - torsdag mellem kl. 07.30 -15.00
fredag mellem kl. 07.30 - 14.00

personale-Heidi Pilgaard Langballe.jpg

STUDIEVEJLEDER HEIDI PILGAARD LANGBALLE (HL)

Studievejleder for: Se i lectio

E-mail: hl@hj-gym.dk

Studievejlederen kan kontaktes via studievejledningen på telefon nr.: 40 47 49 19
mandag - torsdag mellem kl. 07.30 -15.00
fredag mellem kl. 07.30 - 14.00

personale-Mie Guldhammer Weinkouff.jpg

STUDIEVEJLEDER MIE GULDHAMMER WEINKOUFF (MW) Barsel

Studievejleder for: Se i lectio

E-mail: mw@hj-gym.dk

Studievejlederen er på barsel

 

STUDIEVALG NORDJYLLAND

Som elev på gymnasiet vil du i løbet af din skoletid møde to forskellige vejledere, der kan fortælle dig om dine muligheder, når du skal planlægge din fremtid: Skolens egne studievejledere og Studievalgs vejleder.

Skolens egne vejledere kan hjælpe dig med alt, der har med din gennemførelse af gymnasiet at gøre. Studievalgs vejleder ved til gengæld en hel masse om videregående uddannelse og erhverv. Hvis du derfor har brug for en afklaring af dine fremtidige muligheder for videregående uddannelse, er det Studievalgs vejleder, du skal henvende dig til.

Hvem er Studievalg Nordjylland?

Anette_Molsgaard_Larsen_WEB.jpg
Anette Molsgaard Larsen


Studievalg Nordjylland er et regionalt vejledningscenter under Uddannelsesministeriet. De har ansat vejledere, der har en bred viden om mulighederne for videregående uddannelse og erhverv i hele Danmark.

Se mere om Studievalg Nordjylland på www.studievalg.dk/nordjylland.
På Hjørring Gymnasium og hf er det Anette Molsgaard Larsen, der er din lokale Studievalg-vejleder.

I løbet af din tid på skolen kommer Anette på besøg flere gange for at holde oplæg om uddannelsessystemet, om valg af videregående uddannelse og erhverv, om ansøgning og optagelse på en videregående uddannelse mv.

Kontakt til Studievalgs vejleder
Anette har desuden træffetid på Hjørring Gymnasium STX & HF ca. en gang om måneden. I forbindelse med de faste træffetider har du mulighed for at få en individuel samtale om dine spørgsmål, overvejelser og ønsker i forbindelse med dit valg af videregående uddannelse. Træffetiderne kan ses på skolens opslagstavler og i Lectio.

Træffetiderne afvikles i lokale 11a, og du kan booke en tid på www.bookstudievalgnordjylland.dk. Her vælger du ”Hjørring Gymnasium og HF” på skolelisten. Dernæst vælges den dato og det tidspunkt, du ønsker at booke, og du skal til slut angive dine kontaktoplysninger. Du får en kvittering for din booking pr. mail og siden en sms-påmindelse på dagen for træffetiden.

Du kan også træffe Anette pr. telefon 99 40 39 04 eller pr. mail aml@studievalg.dk

Vejledningen er et tilbud til dig, og du er altid velkommen – også efter at du er færdig med gymnasiet.

Information om videregående uddannelse?
Der er mange ting, som du selv kan gøre for at få information om videregående uddannelse og erhverv. Du kan fx bruge uddannelsesportalen www.UG.dk.

Her kan du finde information om næsten alt, der har med uddannelse og erhverv at gøre. Du kan fx finde ud af, hvordan forskellige uddannelser er opbygget, hvor du kan tage dem, og hvilke adgangskrav de har. Der er også links til uddannelsesstedernes hjemmesider, hvor du kan hente mere detaljeret information om lige præcis den uddannelse, du er interesseret i.

 

ADGANGSKORTET - VIDEREGÅENDE UDD.

Ny funktion i Uddannelsesguiden

Uddannelsesguiden (UG) har fået en ny funktion – Adgangskortet. Adgangskortet er et online værktøj, som skal gøre det lettere for dig som elev at få et overblik over, hvilke videregående uddannelser du får adgang til ved en given gymnasial ungdomsuddannelse, studieretning, fag og niveauer. Adgangskortet kan også anvendes på mobile enheder (tablets og smartphone).

Se adgangskortet her