Prøver og eksamen årgang 2018 og senere

Antal prøver (STX)
En studentereksamen omfatter i alt 10 eksaminer inkl. et studieretningsprojekt (SRP) fordelt på de 3 år.
Det er Undervisningsministeriet der bestemmer, hvilke fag, du skal til eksamen i på de forskellige årgange.
Eksamensplanen er individuel og følger følgende hovedregler:

  • Efter 2.g har en elev mindst aflagt to eksamener.
  • Antallet af mundtlige studentereksamener er min. 3 stk.
  • Antallet af skriftlige studentereksamener er min. 3 stk.
  • I fag med A-niveau, der afsluttes med en skriftlig og mundtlig prøve aflægges mindst én prøve.
  • Der afholdes altid prøve i Studieretningsprojektet (SRP), inkl. mundtlig forsvar.
  • Der afholdes altid skriftlig prøve i dansk.

For at se en oversigt over årsprøver og terminsprøver på Hjørring Gymnasium STX & HF, klik her...

 

Antal prøver (HF)
En HF-eksamen omfatter prøver i alle fag/faggrupper.

 

Oversigt over skriftlige terminsprøver for HF

ÅrgangSkriftlig prøve
1.HFMatematik C (alle elever, uanset om de fortsætter med mat B i 2.HF)
2.HFDansk
Engelsk