Mundtlige prøver

Mødetid
Det fremgår af Lectio, hvor og hvornår prøven afholdes. Sørg altid for at være der i rigtig god tid. Tag hjemmefra i god tid så der er plads til forsinkelser.
Hvis du ikke er mødt ved prøvens starttidspunkt, betragtes du som udeblevet fra prøven og er derfor som hovedregel udelukket fra denne. Skolens ledelse kan dog vurdere om særlige forhold taler for, at du kan deltage i prøven alligevel.

Sygdom
Ved sygdom skal skolen kontaktes hurtigst muligt, dog senest kl. 8.00 på prøvedagen (tlf.nr. 98 92 24 33).
Hvis du bliver syg under prøven, skal du henvende dig til en lærer/vagt og straks kontakte den eksamensansvarlige/kontoret. Sygdommen skal altid dokumenteres ved en lægeattest; udgiften til lægeattesten afholdes af dig selv.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler er tilladt – både under forberedelsen og eksaminationen med mindre læreplanen siger noget andet. Du må dog ikke have kontakt med omverdenen - gælder ikke 24 timers forberedelse. Spørg evt. din faglærer.
En computer sidestilles som en blyant og et stykke papir og må derfor gerne medbringes.
Du er selv ansvarlig for at medbringe de tilladte hjælpemidler samt evt. batterier til lommeregner, oplader til din computer og evt. forlængerledning.
Skolen udlåner ikke tilladte hjælpemidler. Har du glemt dine egne, må du undvære.

Prøvestart
En prøve er begyndt, når du er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

I forberedelseslokalet på skolen
Enhver form for kommunikation med omverdenen er forbudt – dvs. ingen adgang til Internet. Mobiltelefoner og anden elektronisk kommunikation må ikke medbringes i forberedelseslokalet.

Snyd
Det er snyd at skaffe sig uretmæssig hjælp, at forsøge at skaffe sig uretmæssig hjælp, at udgive en andens arbejde for sig eget, at hjælpe andre og at benytte ikke-tilladte hjælpemidler.
Elever, der snyder eller hjælper andre med at snyde, bliver bortvist, og en eventuel karakter bortfalder.

Klage
En klage over forhold ved prøver skal være skriftlig og begrundet og skal indgives individuelt til rektor senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort.
Klage over procedurefejl i forbindelse med afholdelsen af eksamen indgives straks til skolens ledelse.