ELEVRÅD

levrådet på Hjørring Gymnasium STX & HF er et aktivt og indflydelsesrigt organ, hvis opgave det er at varetage elevernes stemme for at sikre så godt et studieliv som muligt. Som elever har vi i elevrådet mulighed for at løfte et fælles ansvar og føre ideer ud i livet, som gavner vores skolekammerater og os selv.

ELEVRÅDSFORMÆND 2020 - 2021

 

Rosanna Viktoria Lindof, 3u
Rosanna Viktoria Lindof, 3u

 

Rosanna Lindof, 3.U

Frederik Hedegaard Thomsen, 3y
Frederik Hedegaard Thomsen, 3y

 

Frederik Hedegaard Thomsen, 3.y

Vedtægter elevrådet

Læs elevrådets vedtægter her...