• Fagligt Fokus

  Fagligt Fokus

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • En aktiv hverdag

  En aktiv hverdag

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • Engageret undervisning

  Engageret undervisning

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • Stærkt fællesskab

  Stærkt fællesskab

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • Fagligt Fokus

  Fagligt Fokus

  - Et gymnasium med mange muligheder

LÆSEVEJLEDNING

Skolens læsevejledere organiserer læse- og stavescreening af alle nye elever for at finde ud af, om der er vanskeligheder, som kan afhjælpes gennem et tilbud om læse- og skrivekurser enten på hold eller individuelt.

Ved screeningerne opfanger vi også de elever, som har et egentligt ordblindeproblem – dysleksi, som det hedder med en faglig betegnelse. Ordblinde elever kan få hjælp af elektroniske programmer til oplæsning og stavning, og de kan tildeles ekstra tid til eksamen i både mundtlige og skriftlige fag.

I øvrigt kan alle skolens elever selv henvende sig til læsevejlederen, deres studievejleder eller en af deres lærere, hvis de ønsker hjælp. Undervisningen vil i alle tilfælde være baseret på den enkelte elevs behov.

I forbindelse med studiecafé er der også ofte mulighed for at få vejledning til stileskrivning; datoer for stilecafé oplyses på de elektroniske tavler.

Læsevejlederne er Line Wichmann og Stine Holm Poulsen
Mailkontakt vedr. screening og læsekurser: lw@hj-gym.dk
Mailkontakt vedr. skrivevejledning: sh@hj-gym.dk