LÆSEVEJLEDNING

Skolens læsevejledere organiserer læse- og stavescreening af alle nye elever for at finde ud af, om der er vanskeligheder, som kan afhjælpes gennem et tilbud om læse- og skrivekurser enten på hold eller individuelt.

Ved screeningerne opfanger vi også de elever, som har et egentligt ordblindeproblem – dysleksi, som det hedder med en faglig betegnelse. Ordblinde elever kan få hjælp af elektroniske programmer til oplæsning og stavning, og de kan tildeles ekstra tid til eksamen i både mundtlige og skriftlige fag.

I øvrigt kan alle skolens elever selv henvende sig til læsevejlederen, deres studievejleder eller en af deres lærere, hvis de ønsker hjælp. Undervisningen vil i alle tilfælde være baseret på den enkelte elevs behov.

I forbindelse med studiecafé er der også ofte mulighed for at få vejledning til stileskrivning; datoer for stilecafé oplyses på de elektroniske tavler.


Læsevejlederne er:
SH.jpg

Stine Holm Poulsen

Mailkontakt vedr. skrivevejledning: sh@hj-gym.dk

ML.jpg

Marie Damgaard Lund

Mailkontakt vedr. skrivevejledning: ml@hj-gym.dk