OM SKOLEN


Velkommen til Hjørring Gymnasium STX & HFBygning_web.jpg

Hjørring gymnasium STX & HF har som sin mission at bidrage til udvikling i Hjørring og omegn ved at tilbyde STX- og HF-uddannelserne som et bredt grundlag for en videregående uddannelse. Vores målsætning er at uddanne eleverne til at være selvstændige, demokratiske og myndige samfundsborgere, der med rødder i det lokale også kan begå sig på den globale scene.
Stx og hf har hver især et bredt spektrum af fag, der giver et godt grundlag for valg af videre uddannelse.

Vi er en gammel skole, grundlagt i 1872, og har mange stolte traditioner, der trives side om side med et tidssvarende og levende studiemiljø med arbejdsglæde og engagement i højsædet. Vi er også en rummelig skole med et højt fagligt niveau og med stor kreativitet. Vi har et skolemiljø, hvor der er stor aktivitet også efter skoletid, hvor mange af de ekstra tilbud udfolder sig, og det er både inden for faglige områder og sociale aktiviteter.

Med disse fokuspunkter ønsker vi at støtte og motivere hver enkelt elev til at gennemføre den valgte uddannelse.


Skolen er med i den seneste gennem de pædagogiske projekter, der søsættes løbende for at udvikle nye undervisningsmetoder og tilrettelæggelsesformer. Desuden har vi flere internationale samarbejder som giver elever og lærere en ekstra dimension i undervisningen.

Elevrådet en vigtig samarbejdspartner og sikrer, at elevernes stemmer høres i de mange udvalg, som elevrådet deltager i. Elevindflydelse er en vigtig del af den moderne skoles hverdag og af stor betydning for den fælles beslutningsproces. Elevernes medansvar er desuden en nyttig erfaring og opdragelse i og med demokratiet i den daglige involvering i det, der er direkte relevant for elevernes egen hverdag.


Hjørring Gymnasium STX & HF spiller en vigtig og fremtrædende rolle i lokalområdet og er centralt placeret i meget spændende uddannelsesmiljø i Hjørring og Nordjylland.
Det er vigtigt, at skolen medvirker til, at rigtig mange af lokalområdets unge får en ungdomsuddannelse af høj kvalitet, som øger muligheden for personlig livskvalitet.Elsebeth Gabel Austin
Rektor