Rektor Poulsens Mindefond

Rektor Poulsens Mindefond uddeler ca. kr. 44.000 om året i legater til studerende, som er dimitteret fra skolen.

Legatet kan søges af ubemidlede, dygtige dimittender fra HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS.

Uddelingen finder sted ca. 20. december og kun legatansøgere, der får tildelt et legat, vil få svar.

Dato for sidste ansøgningsfrist er d. 1. december 2017.

Ansøgningsskema kan downloades på legat-siden eller rekvireres ved at kontakte skolen evt. pr. mail til sekretær Lone Sørensen.

Hjørring Gymnasiums Fonde, uddelt 2017

Der er i år blevet uddelt i alt 20.000 kr. fra Hjørring Gymnasiums Fonde, som har til formål at støtte dygtige og ubemidlede studenter fra Hjørring Gymnasium og Hf-kursus under deres videre studier.

Legatportionerne er på 5.000 kr.

Stort til lykke til modtagerne i 2017 som er:
Katrine Høghøj, dimissionsår 2011, Studie: Fransk sprog og kultur
Nana Kathrine Jakobsen, dimissionsår 2012, Studie: Turisme
Nanna Voss Romme, dimissionsår 2010, Studie: Medicin
Majbrit Woller Jensen, dimissionsår 2012, Studie: Lingvistik

Modtagerne kontaktes direkte.

 

Hjørring Gymnasiums Fonde, uddelt 2016

Der er i år blevet uddelt i alt 22.000 kr. fra Hjørring Gymnasiums Fonde, som har til formål at støtte dygtige og ubemidlede studenter fra Hjørring Gymnasium og Hf-kursus under deres videre studier.

Legatportionerne er på 5.500 kr.

Stort til lykke til modtagerne i 2016 som er:
Nanna Nørholm Henriksen, dimissionsår 2009, studie: Veterinær Medicin
Marianne Houmøller-Jørgensen, dimissionsår 2009, studie: Medical Anthropologi and Global Etnography
Jens Kristian Stoltze Haugset, dimissionsår 2012, studie: Musikvidenskab
Anne Nilsson, dimissionsår 2012, studie: Sygeplejerske

Modtagerne kontaktes direkte.

 

Hjørring Gymnasiums Fonde, uddelt 2015

Der er i år blevet uddelt i alt 30.000 kr. fra Hjørring Gymnasiums Fonde, som har til formål at støtte dygtige og ubemidlede studenter fra Hjørring Gymnasium og Hf-kursus under deres videre studier.

Legatportionerne er på 6.000 kr.

Stort til lykke til modtagerne i 2015 som er:
Marie Winther-Sørensen, dimissionsår 2011, Studie: Molekylær Biomedicin
Nataline Olsen, dimissionsår 2013, Studie: Pædagog
Kathrine Sandberg Nielsen, dimissionsår 2007, Studie: Virksomhedskommunikation
Sigrid Kraglund Adamsson, dimissionsår  2013, Studie: Litteraturvidenskab
Karen Drivsholm, dimissionsår 2012, Studie: Religionsvidenskab

Modtagerne kontaktes direkte.